Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT : Wymiana nawierzchni jezdni - 1go Maja w Łaziskach Górnych 2021-01-15 11:06:03
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT : Przebudowa ulicy Chopina w Łaziskach Górnych 2021-01-11 11:35:44
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT : Przebudowa ulicy Pszczyńskiej w Mikołowie - etap 1 2021-01-11 11:34:20
INFOPRMACJA Z OTWARCIA OFERT: WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. BUKOWINY W ORZESZU 2020-11-26 10:41:37
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Elementy inżynierii ruchu i bezpieczeństwa na sieci dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego - utrzymanie oznakowania i urządzeń brd, wprowadzanie zmian w organizacji ruchu drogowego 2020-11-16 13:33:15
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego 2020-10-02 11:24:22
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: MAŁOPOWIERZCHNIOWE NAPRAWY NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO 2020-10-01 12:37:28
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: WYMIANA NAWIERZCHNI JEZDNI NA WYBRANYCH ODCINKACH 5313S MIAROWA – SADOWA - GRUNWALDZKA 2020-09-28 10:04:32
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Przebudowa skrzyżowania ul.Ogrodowej z ul.Jana Pawła II w Łaziskach Górnych 2020-09-07 09:39:53
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: WYMIANA NAWIERZCHNI JEZDNI UL. GÓRNEJ W MIKOŁOWIE 2020-07-14 10:28:47
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT; WYJAŚNIENIA SIWZ: Wymiana nawierzchni jezdni ul.Łąkowa w Łaziskach Górnych 2020-07-08 13:22:40
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. PRZEBUDOWA CIĄGU DROGOWEGO 5314S POWIAT MIKOŁOWSKI UL. RYBNICKA W GOSTYNI OD KM 1+394 DO KM 2+273 2020-06-19 09:55:58
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: PRZEBUDOWA CIĄGU DROGOWEGO 5314S POWIAT MIKOŁOWSKI – UL.RYBNICKA W GOSTYNI OD KM 1+394 DO KM 2+273 2020-06-18 11:38:32
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Małopowierzchniowe naprawy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego 2020-05-18 10:01:23
Informacja z otwarcia ofert: ODNOWIENIE I KOREKTY OZNAKOWANIA POZIOMEGO DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO 2020-04-09 10:00:32
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: MAŁOPOWIERZCHNIOWE NAPRAWY NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO 2020-04-03 10:04:19
informacja z otwarcia ofert: BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W PASIE DROGOWYM DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO 2020-03-27 10:54:20
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: PIELĘGNACJA ZIELENI NISKIEJ I WYSOKIEJ, URZĄDZANIE I UTRZYMYWANIE ZADRZEWIEŃ I ZAKRZEWIEŃ W PASIE DROGOWYM DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO 2020-02-17 12:19:47
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT; Bieżące utrzymanie dróg powiatowych : remonty cząstkowe, usługi brukarskie, utrzymanie odwodnienia 2020-02-07 13:53:50