Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: WYMIANA NAWIERZCHNI JEZDNI UL. GÓRNEJ W MIKOŁOWIE 2020-07-14 10:28:47
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT; WYJAŚNIENIA SIWZ: Wymiana nawierzchni jezdni ul.Łąkowa w Łaziskach Górnych 2020-07-08 13:22:40
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. PRZEBUDOWA CIĄGU DROGOWEGO 5314S POWIAT MIKOŁOWSKI UL. RYBNICKA W GOSTYNI OD KM 1+394 DO KM 2+273 2020-06-19 09:55:58
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: PRZEBUDOWA CIĄGU DROGOWEGO 5314S POWIAT MIKOŁOWSKI – UL.RYBNICKA W GOSTYNI OD KM 1+394 DO KM 2+273 2020-06-18 11:38:32
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Małopowierzchniowe naprawy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego 2020-05-18 10:01:23
Informacja z otwarcia ofert: ODNOWIENIE I KOREKTY OZNAKOWANIA POZIOMEGO DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO 2020-04-09 10:00:32
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: MAŁOPOWIERZCHNIOWE NAPRAWY NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO 2020-04-03 10:04:19
informacja z otwarcia ofert: BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W PASIE DROGOWYM DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO 2020-03-27 10:54:20
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: PIELĘGNACJA ZIELENI NISKIEJ I WYSOKIEJ, URZĄDZANIE I UTRZYMYWANIE ZADRZEWIEŃ I ZAKRZEWIEŃ W PASIE DROGOWYM DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO 2020-02-17 12:19:47
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT; Bieżące utrzymanie dróg powiatowych : remonty cząstkowe, usługi brukarskie, utrzymanie odwodnienia 2020-02-07 13:53:50