Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Wymiana nawierzchni chodnika ul.Bukowiny w Orzeszu 2020-12-16 11:01:21
Elementy inżynierii ruchu i bezpieczeństwa na sieci dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego - utrzymanie oznakowania i urządzeń brd, wprowadzanie zmian w organizacji ruchu drogowego. 2020-11-26 10:38:41
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego 2020-11-06 10:44:59
Małopowierzchniowe naprawy nawierzchni dróg powioatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego 2020-10-13 13:16:23
Wymiana nawierzchni jezdni na wybranych odcinkach 5313S Miarowa-Sadowa-Grunwaldzka 2020-10-06 14:01:39
Przebudowa skrzyżowania ul.Ogrodowa z ul.Jana Pawła II w Łaziskach Górnych 2020-09-23 13:45:24
Wymiana nawierzchni jezdni ul.Górnej w Mikołowie 2020-07-24 09:00:39
Wymiana nawierzchni jezdni ul.Łąkowa w Łaziskach Górnych 2020-07-21 11:51:53
„PRZEBUDOWA CIĄGU DROGOWEGO 5314S POWIAT MIKOŁOWSKI – UL.RYBNICKA W GOSTYNI OD KM 1+394 DO KM 2+273” 2020-07-08 13:33:29
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Przebudowa ciągu drogowego 5314S Powiat Mikołowski - ul. Rybnicka w Gostyni 2020-07-02 13:09:54
Małopowierzchniowe naprawy nawierzchni dróg powiatowych a terenie Powiatu Mikołowskiego 2020-06-04 13:26:02
Odnowienie i korekty oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego 2020-04-23 12:03:54
Małopowierzchniowe naprawy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego 2020-04-17 10:54:49
BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W PASIE DROGOWYM DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO 2020-04-09 10:06:06
PIELĘGNACJA ZIELENI NISKIEJ I WYSOKIEJ, URZĄDZANIE I UTRZYMYWANIE ZADRZEWIEŃ I ZAKRZEWIEŃ W PASIE DROGOWYM DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO 2020-02-25 08:39:39
Bieżące utrzymanie dróg powiatowych: remonty cząstkowe, usługi brukarskie, utrzymanie odwodnienia 2020-02-20 11:25:24