Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Wymiana nawierzchni jezdni i chodnika ul.Szkolna w Orzeszu - etap I 2015-07-24 12:23:00
Modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Pstrowskiego w Łaziskach Górnych 2014-09-11 07:07:52
WYJAŚNIENIA DO SIWZ, ZMIANA OGŁOSZENIA Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego 2014-09-05 15:08:06
WYJAŚNIENIA DO SIWZ, ZMIANA OGŁOSZENIA Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Mikołowskiego 2014-09-05 15:07:12
Budowa i remont chodnika przy drodze powiatowej ul.Nowy Świat w Mikołowie - etap II 2014-08-04 10:25:48
Prace brukarskie w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Miasta Orzesze 2014-07-24 09:24:01
Nowe nawierzchnie z asfaltu modyfikowanego, rejony skrzyżowań - wybrane odcinki dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego 2014-07-15 14:05:03
PROJEKT ORAZ WYKONANIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ PRZY ULICY ORZESKIEJ WRAZ Z AKTYWNYM OZNAKOWANIEM WYSEPEK W ORNONTOWICACH 2014-06-04 14:39:03
Małopowierzchniowe naprawy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego 2014-05-07 12:52:24
Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz odnowienie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich nr DW 925,926,927,928 2014-05-07 11:43:32
WYJASNIENIA SIWZ: Remont z przebudową wybranych elementów pasa drogowego nr S 5302 w łaziskach Górnych 2014-05-05 14:25:15
WYJAŚNIENIA SIWZ: Małopowierzchniowe naprawy nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Mikołowskiego 2014-04-24 13:41:59
Elementy inżynierii ruchu i bezpieczeństwa na sieci dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego-utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego oraz elementów BRD 2014-04-18 12:58:12
Bieżące utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego 2014-04-17 12:30:44
Bieżące utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Mikołowskiego 2014-04-17 12:25:42
Bieżące utrzymanie elementów odwodnienia dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego 2014-04-14 14:29:51
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Poiwatu Mikołowskiego 2014-04-11 13:24:52
11.04.2014. WYJASNIENIA SIWZ: Zapobieganie gromadzeniu się zanieczyszczeń i tworzeniu się dzikich wysypisk w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego 2014-04-11 08:31:00
Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego 2014-04-04 13:47:58
Małopowierzchniowe naprawy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego 2014-03-07 08:30:06