Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Zimowe utrzymanie dróg powioatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego 2017-10-05 07:54:53
Informacja z otwarcia ofert: WYMIANA NAWIERZCHNI DROGI UL.SZKOLNA W ORZESZU 2017-09-26 10:56:08
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - WYMIANA CIĄGU PIESZEGO UL.JASKOWICKA I MARKSA W ORZESZU 2017-08-25 12:28:32
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - REMONT ODCINKA DROGI UL.MODRZEWIOWA W ORZESZU 2017-08-25 12:26:22
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - WYMIANA ODCINKA DROGI UL.DRZYMAŁY W GOSTYNI 2017-08-25 12:24:04
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Budowa chodnika ul.Górne w Mikołowie - etap I 2017-07-31 14:35:25
Informacja z otwarcia ofert: Wymiana nawierzchni jezdni ul.Gostyńska w Orzeszu oraz ul.Miarowa w Gostyni 2017-07-11 13:20:18
Informacja z otwarcia ofert 2017-07-06 14:50:35
Aktywne przejścia w rejonach szkół 2017-06-22 10:26:27
Informacja z otwarcia ofert: Remont chodnika ul.Cieszyńska w Łaziskach Górnych 2017-06-19 11:45:11
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Przebudowa ulicy Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z Czerwionką-Leszczyny – etap II 2017-06-05 10:29:44
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: ZAPROJEKTOWANIE MODERNIZACJI CIĄGU DROGOWEGO NR 5310 UL.ŻORSKIEJ W ORZESZU 2017-05-31 13:45:21
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: OPRACOWANIE UPROSZCZONYCH DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH DLA WYMIANY NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH 2017-05-31 13:40:38
Bieżące utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego 2017-05-04 12:57:08
Małopowierzchniowe naprawy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego 2017-04-26 10:38:05