Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: PROJEKT PRZEBUDOWY UL.CHROBREGO W ORZESZU 2019-11-22 13:52:11
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA WYBRANYCH ODCINKACH DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO 2019-11-14 13:40:50
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: WYJAŚNIENIA SIWZ: Przebudowa ulicy Żorskiej w Orzeszu - etap II 2019-11-12 14:01:46
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Wymiana nawierzchni jezdni ciąg drogowy 5312S 2019-11-08 13:04:49
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Projekt przebudowy ul.Konstytucji 3go Maja w Mikołowie 2019-10-18 13:49:35
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Projekt budowy chodnika-ul.Lipcowa w Mikołowie 2019-10-18 13:48:21
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Przebudowa skrzyżowania - rondo Orzesze 2019-10-14 12:28:02
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Małopowierzchniowe naprawy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego 2019-10-11 13:26:16
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego 2019-09-27 13:46:48
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: ODTWORZENIE ROWÓW PRZYDROŻNYCH WRAZ Z USUNIĘCIEM NAZIOMÓW I WYCINKĄ SAMOSIEWÓW W PASIE DROGOWYM DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO 2019-09-10 13:21:51
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Małopowierzchniowe naprawy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego 2019-07-29 13:08:33
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY PSZCZYŃSKIEJ W MIKOŁOWIE 2019-06-14 12:48:44
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: PROJEKT ROZBUDOWY ULICY CHOPINA W ŁAZISKACH GÓRNYCH 2019-06-14 12:47:14
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Bieżące utrzymanie dróg powiatowych: remonty cząstkowe, usługi brukarskie, utrzymanie odwodnienia 2019-06-12 13:40:44
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Elementy inżynierii ruchu i bezpieczeństwa na sieci dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego - utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń brd, wprowadzanie zmian w organizacji ruchu 2019-06-12 13:39:18
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Przebudowa ulicy Żorskiej w Orzeszu 2019-06-05 12:51:55
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Zaprojektowanie rozbudowy ul.Chopina w Łaziskach Górnych 2019-05-29 12:58:05
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Zaprojektowanie przebudowy ul.Pszczyńskiej w Mikołowie 2019-05-29 12:56:21
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Przebudowa ul.Długosza w Orzeszu na odcinku od posesji nr 60 do skrzyżowania z ul.Piastowską 2019-05-07 13:24:09
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: ODNOWIENIE I KOREKTY OZNAKOWANIA POZIOMEGO DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO 2019-04-24 12:19:46

1 2