Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Małopowierzchniowe naprawy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego 2016-10-13 10:07:37
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO 2016-10-11 08:32:22
Remont odcinka drogi S5313 ul.Kobiórska, Sadowa w Orzeszu 2016-09-28 08:10:10
„BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. PUSZKINA W WYRACH (odcinek od ul. Wagonowej do przejazdu kolejowego)” 2016-09-06 11:35:40
Remont odcinka drogi ul. Palowickiej w Orzeszu 2016-09-06 11:32:33
WYMIANA NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ CHODNIKA PRZY UL. GÓRNICZEJ ORAZ UL. SZKOLNEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH ZADANIE A I B 2016-07-21 12:21:20
BUDOWA I REMONT CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ UL.NOWY ŚWIAT W MIKOŁOWIE - KONTYNUACJA 2016-07-18 14:41:18
WYJAŚNIENIA SIWZ: REMONT CIĄGU DROGOWEGO NR S5302 UL. ŚW. WAWRZYŃCA W ORZESZU NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. PARKOWĄ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. WIOSNY LUDÓW 2016-06-17 14:20:40
WYJAŚNIENIA SIWZ: WYMIANA NAWIERZCHNI JEZDNI ULICY DRZYMAŁY W M. GOSTYŃ 2016-06-10 07:40:59
WYMIANA I WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI SKRZYŻOWANIA ULIC ZAMKOWEJ I ZWYCIĘSTWA W ORNONTOWICACH 2016-06-02 10:56:38
MAŁOPOWIERZCHNIOWE NAPRAWY NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO 2016-04-22 11:45:20
Bieżące utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego 2016-04-19 13:41:10
Wymiana nawierzchni ciągu pieszego i jezdni przy ul.Jaśkowickiej w Orzeszu - kontynuacja 2016-04-19 09:06:32
Wymiana nawierzchni ciągu pieszego przy ul.Katowickiej w Orzeszu 2016-04-13 12:45:32
Wymiana nawierzchni jezdni i chodnika ul.Szkolna w Orzeszu - etap II 2016-04-12 12:41:10
Bieżące utrzymanie elementów odwodnienia dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego 2016-04-11 13:51:53
ZAPOBIEGANIE GROMADZENIU SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ I TWORZENIU SIĘ DZIKICH WYSYPISK W PASIE DROGOWYM DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO 2016-04-01 09:45:12
WYJAŚNIENIA DO SIWZ; PRZEBUDOWA ULICY ZAMKOWEJ W ORNONTOWICACH 2016-03-18 12:29:51