Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO 2018-09-26 12:45:39
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA WYBRANYCH ODCINKACH DRÓG POWIATOWYCH 2018-07-30 12:37:55
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Małopowierzchniowe naprawy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego 2018-07-25 09:55:27
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: REMONT ODCINKA CHODNIKA PRZY UL.GŁÓWNEJ W WYRACH 2018-07-25 09:54:17
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Przebudowa ulicy Dojazdowej w Orzeszu 2018-07-10 14:25:43
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA WYBRANYCH ODCINKACH DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO 2018-06-21 13:05:40
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Elementy inżynierii ruchu i bezpieczeństwa na sieci dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego - utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń brd, wprowadzanie zmian w organizacji ruchu 2018-04-06 11:27:02
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Małopowierzchniowe naprawy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego 2018-04-06 10:36:52
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: ODNOWIENIE I KOREKTY OZNAKOWANIA POZIOMEGO DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO 2018-04-03 13:36:35
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI UL.MODRZEWIOWEJ W ORZESZU 2018-03-29 10:34:59
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: WYMIANA NAWIERZCHNI UL. DŁUGOSZA W ORZESZU” 2018-03-29 10:32:45
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Bieżące utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego 2018-03-23 13:18:27
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Przebudowa ul.Górnej w Mikołowie (chodnik na odcinku od ul.Wojska Polskiego do DK81) 2018-02-19 12:10:34
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT : WYMIANA NAWIERZCHNI DROGI UL.OGRODOWA W ŁAZISKACH GÓRNYCH 2018-02-14 13:26:38
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT : REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI I POBOCZA UL.ŻORSKIEJ W ORZESZU NA ODCINKU DO MARKETU DINO DO POSESJI NR 54 2018-02-14 13:24:55
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Bieżące utrzymanie dróg powiatowych: remonty cząstkowe, usługi brukarskie, utrzymanie odwodnienia 2018-02-09 13:50:06