Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej

1. Czym jest BIP?

Biuletyn Informacji Publicznej jest miejscem w którym podmioty zobowiązane przez Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. z późniejszymi zmianami) publikują bieżące informacje z zakresu ich statutowej działalności. Informacje mają postać dokumentów, na przykład: uchwał rady powiatu, uchwał zarządu powiatu, informacji o stanie majątku powiatu czy oświadczeń majątkowych.

2. Jak działa BIP?

Dokumenty zawierające informację publiczną są przechowywane w katalogach (folderach), których układ tworzy strukturę logiczną (menu) Biuletynu

Biuletyn posiada dwa menu główne: menu podmiotowe i menu przedmiotowe. W menu podmiotowym struktura katalogów została zorganizowana tak, aby prezentować informację publiczną w kontekście sposobu organizacji Starostwa Powiatowego (Rada, Zarząd, Wydziały, Jednostki Organizacyjne), natomiast w menu przedmiotowym struktura została zorganizowana wg tematyki zadań realizowanych przez Starostwo. Dokument zawierający informację publiczną może być jednocześnie przypisany do menu przedmiotowego jak i podmiotowego.

Szczegółowe drzewo kategorii w menu podmiotowym i przedmiotowym jest dostępne w pełnym rozwinięciu z poziomu mapy Biuletynu.

3. Jak poruszać się po Biuletynie

Można poruszać się po Biuletynie przeglądając listy katalogów w menu przedmiotowym i podmiotowym w celu znalezienia właściwego dokumentu. Wszystkie listy dokumentów zostały wyposażone w mechanizmy umożliwiające stronicowanie, a także sortowanie list pod kątem nazwy dokumentu, daty dodania, typu dokumentu.

Biuletyn oferuje także wyszukiwarkę prostą dostępną na każdej podstronie Biuletynu oraz wyszukiwarkę zaawansowaną, które umożliwiają dokładne wyszukiwanie oraz sortowanie list wyników.

Każdy dokument w Biuletynie posiada przyjazną, pozbawioną nadmiaru grafiki wersję do wydruku oraz możliwość wyeksportowania zawartości dokumentu do pliku PDF.

Wszystkie zmiany w obrębie treści dokumentów są rejestrowane. Informacja o zmianach znajduje się bezpośrednio w każdym dokumencie, a także w zbiorczym rejestrze zmian.

4. Ułatwienia dla osób niedowidzących

Biuletyn posiada wersje o wysokim kontraście uruchamianą po kliknięciu w odnośnik „zmień kontrast” znajdujący się w nagłówku serwisu.

Biuletyn ma możliwość sterowania wybranymi elementami serwisu za pomocą tzw. Acceskeys

  • accesskey="z" – strona główna
  • accesskey="f" – wyszukiwanie  
  • accesskey="r" – rejestr zmian Biuletynu
  • accesskey="m" – mapa Biuletynu

5. Informacje nieudostępnione w Biuletynie

Część informacji publicznej z powodów technicznych lub ochrony danych osobowych nie jest dostępna w Biuletynie. Informacje o sposobie pozyskiwania nieudostępnionych informacji znajdują się tutaj.