Wniosek o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia

BUDOWA LUB REMONT OGRODZENIA OD STRONY DROGI POWIATOWEJ

 
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o uzgodnienie lokalizacji, budowy, remontu ogrodzenia (wzór do pobrania),
  • mapka z zaznaczonym ogrodzeniem,
  • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
 
Dokumenty należy składać:
Adres korespondencyjny:
Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych
ul. Chopina 8
43-170 Łaziska Górne

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wnioski o lokalizację, budowę, remont ogrodzenia załatwia się zgodnie z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
 
 
Opłaty
Przy składaniu wniosku z załącznikami nie pobiera się opłat . 
 
Osoby do kontaktu:
Rafał Szostek, Karol Kołodziej
Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Chopina 8
43-170 Łaziska Górne
tel. (032) 224 44 99 (wew. 304, 224), fax. 224 44 99 (wew. 226)

Załączniki

Zmiany dokumentu