Budowa lub przebudowa zjazdu z drogi powiatowej

 

 BUDOWA LUB PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ

 
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wydanie zgody na budowę / przebudowę zjazdu (wzór do pobrania),
  • mapka z zaznaczonym zjazdem,
  • kopie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
 
Dokumenty należy składać:
Adres korespondencyjny:
Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych
ul. Chopina 8
43-170 Łaziska Górne

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wnioski o budowę lub przebudowę zjazdu załatwia się zgodnie z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 - tekst jednolity).
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach,
za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Zarząd Dróg
, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
 
Opłaty
Przy składaniu wniosku z załącznikami nie pobiera się opłat w przypadku zjazdu indywidualnego (budownictwo mieszkaniowe) dla zjazdów publicznych opłata wynosi 82 zł (opłata skarbowa)
 
Osoby do kontaktu:
Rafał Szostek, Karol Kołodziej
Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Chopina 8
43-170 Łaziska Górne
tel. (032) 224 44 99 (wew. 304, 224), fax. 224 44 99 (wew. 226)

Zmiany dokumentu