Mapa poglądowa Powiatu Mikołowskiego z przebiegiem dróg

Układ sieci dróg na terenie Powiatu Mikołowskiego w rozbiciu na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe - przedstawia załączony plik.

Załączniki

Zmiany dokumentu