Wydziały i stanowiska

KIEROWNICTWO JEDNOSTKI:

Dyrektor PZD
             Edward Przybysz

Z-ca Dyrektora
               Mirosław Nowak

WYDZIAŁY I STANOWISKA:

Kancelaria

  Klaudia Leśniak
    tel/faks: (32) 22-44-499, (32) 22-44-516
    e-mail: kancelaria@pzd.mikolowski.pl; klaudia.lesniak@pzd.mikolowski.pl

Księgowość
    Anna Wycisło
    tel: (32) 22-44-499 wewn. 303 
    e-mail: anna.wycislo@pzd.mikolowski.pl

Dział Inwestycji i Inżynierii ruchu
    Mirosław Nowak
    tel: (32) 22-44-499 wewn. 308 
    e-mail: miroslaw.nowak@pzd.mikolowski.pl
    Ewa Skoczykłoda
    tel: (32) 22-44-499 wewn. 305

e-mail: ewa.skoczykloda@pzd.mikolowski.pl

Dział Remontów i Utrzymania
      Rafał Szostek
      tel: (32) 22-44-499 wewn. 304
      e-mail: rafal.szostek@pzd.mikolowski.pl

      Karol Kołodziej
      tel: (32) 22-44-499 wewn. 224
      e-mail: karol.kolodziej@pzd.mikolowski.pl

Dział Zamówień Publicznych

Klaudia Leśniak
    tel/faks: (32) 22-44-499, (32) 22-44-516
    e-mail: klaudia.lesniak@pzd.mikolowski.pl

Zmiany dokumentu