Adres elektronicznej skrzynki podawczej

Informujemy że do przekazywania poczty za pośrednictwem portalu epuap służy adres:

/pzdmikolowski/SkrytkaESP

Zmiany dokumentu