Sprawozdanie finansowe

Rafał Szostek 2019-05-13

Sprawozdanie finasowe za rok 2018 r.

w załącznikach do pobrania.